მალხაზ იაშვილი
ბიოგრაფია
ბიოგრაფია

პროფესია / პროფილი  : მხატვარ-დიზაინერი

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია - სამრეწველო გრაფიკის ფაკულტეტი (თბილისი)
 
შპს „ილიონი“ - მხატვარ-დიზაინერი (თბილისი)
ჟურნალი ომეგა - მხატვარ დიზაინერი (თბილისი)
გაზეთი  „Georgian Times” - მხატვარ-დიზაინერი (თბილისი)
სს „დიზაინ-ინდუსტრია“ - მხატვარ დიზაინერი (თბილისი)
ტექნიკური ესთეტიკის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი